top of page
ברוכה הבאה, ברוך הבא

תודה על שבחרתם בזכות לרכוש ספרות ישר מהיוצרת.

האין זו הרגשה נפלאה, לדעת שכל אגורה הולכת בדרך הישר?

הרגשה טובה שתוכלפל עם קבלת הספר וחוויית הקריאה בו.

בחרתי בויקס, בחרתי בחיים הוגנים

כאן המקום להבהיר כי הן הביטחון והן האבטחה על הפרטיות בראש מעייני י ועל כן בסופם של ימים ושנים של לבטים, בחרתי בטוב.
ברכישת ספריי כאן בחרת בטוב!

קנייה קבוצתית

אפשרית ומבורכת. כל פעם שמישהי או מישהו כותבים כי קראו ספר מספריי וחייבים, ממש חייבים לתת אותו כשי או לרכוש עבור קבוצת ידידים - הלב יודע שכל שנות הכתיבה נובעים אל הנכון.

 

דרכי תשלום

- כרטיסי אשראי
- PAYPAL

- בצ׳ק או מזומן

 מישל ושבוע הספר sefer.jpg
bottom of page